z932611553817_847521fb39841ad18dda46749f426958
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là nhân tố quyết định trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Chính vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Trường Tiểu học Tân Long A luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu trong nhiều năm qua.
Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường gồm có 22/12 Nữ, trong đó: Cán bộ quản lý: 2/1 Nữ; Nhân viên: 4/1 Nữ; Giáo viên: 16/10 Nữ;
Phần lớn cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường được đào tạo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, được rèn luyện, thử thách qua thực tế. Kiến thức, trình độ và năng lực chuyên môn từng bước trưởng thành theo thời gian, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Nhà trường.
# HỌ TÊN THÔNG TIN CƠ BẢN THÔNG TIN LIÊN LẠC
1
IMG_8303
  Dương Bá Thanh
Giới tính: Nam
NS: 1970
Trình độ: Đại học
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0907136336
Email: bathanhtla@gmail.com
Địa chỉ: Thân Bình, Tân Long, Mang Thít, Vĩnh Long
2
Hinh 15

Nguyễn Thị Hồng Tươi

Giới tính: Nữ
NS: 1966
Trình độ: Đại học
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Điện thoại: 01694748069
Email: hongtuoitanlonga@gmail.com
Địa chỉ: Phước Tường B, Bình Phước, Mang Thít, Vĩnh Long
3
Hinh 07

Nguyễn Thị Mai

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1985
Trình độ: Trung học
Chức vụ: Kế toán-Văn thư
Điện thoại: 01214385203
Email: maikttanlonga@gmail.com
Địa chỉ: 190A, Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Vĩnh Long
4
Hinh 04

Trần Tuấn Khanh

Giới tính: Nam
Năm sinh: 1985
Trình độ: Cao đẳng
Chức vụ: Thư viện
Điện thoại: 0987871985
Email: tuankhanhtanlonga@gmail.com
Địa chỉ: Phước Tường B, Bình Phước, Mang Thít, Vĩnh Long
5
Hinh 03

Huỳnh Phúc Hậu

Giới tính: Nam
Năm sinh: 1992
Trình độ: Trung học 
Chức vụ: Y tế – Thủ quỹ
Điện thoại: 01267994824
Email: phuchautanlonga@gmail.com
Địa chỉ: Phước Thới A, Bình Phước, Mang Thít, Vĩnh Long
6
IMG_8872

TrầnThanh Trí

Giới tính: Nam
Năm sinh: 1992
Trình độ: Đại học 
Chức vụ: GV TPT
Điện thoại: 0976938585
Email: Thanhtritpt@gmail.com
Địa chỉ: Nhơn Phú, Mang Thít, Vĩnh Long
7
hinh 17

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1991
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GV Âm nhạc – Tổng phụ trách
Điện thoại: 01226515715
Email: phuongthao91@gmail.com
Địa chỉ: Phước Lộc A – Bình Phước – Mang Thít – Vĩnh Long
8
Hinh 11

Nguyễn Thị Như

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1983
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GV Mỹ thuật
Điện thoại: 01224012122
Email: nguyenthinhu.tla@gmail.com
Địa chỉ: Giồng Dài – Chánh Hội – Mang Thít – Vĩnh Long
9
Hinh 12

Phạm Thị Mỹ Phương

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1990
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GV Thể dục
Điện thoại: 0988390040
Email: manlainao555@gmail.com
Địa chỉ: Tân Thắng – Tân An Hội – Mang Thít – Vĩnh Long
10
IMG_8990

Hồ Thúy Ni

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1991
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GV Tin học
Điện thoại: 0939865611
Email: thuyni.cdth09@gmail.com
Địa chỉ: Thanh Mỹ 1 – Thanh Đức – Long Hồ – Vĩnh Long
11
Hinh 08

Lê Nga My

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1989
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GV Tiếng Anh 
Điện thoại: 0988390040
Email: myle2905vl@gmail.com
Địa chỉ: Long Hòa I – Long Mỹ – Mang Thít – Vĩnh Long
12
Hinh 09

Võ Thành Năm

Giới tính: Nam
Năm sinh: 1965
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GVCN Một 1
Điện thoại: 0907265666
Email: thanhnamtanlonga@gmail.com
Địa chỉ: Phước Tường B – Bình Phước – Mang Thít – Vĩnh Long
13
Hinh 05

Nguyễn Thị Xuân Lan

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1966
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GVCN Một 2
Điện thoại: 0939069730
Email: lantanlonga@gmail.com
Địa chỉ: Thân Bình – Tân Long – Mang Thít – Vĩnh Long
14
IMG_8986  

Trần Thị Trường Vi

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1995
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GVCN Hai 1
Điện thoại: 01694984591
Email: tranthitruongvi95@gmail.com
Địa chỉ: ấp Phú Hòa, xã An Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long
15
Hinh 01

Huỳnh Hiếu Danh

Giới tính: Nam
Năm sinh: 1963
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GVCN Hai 2
Điện thoại: 0121223900
Email: hieudanhtanlonga@gmail.com
Địa chỉ: Thân Bình – Tân Long – Mang Thít – Vĩnh Long
16
IMG_8716

Phạm Thế Quyển

Giới tính: Nam
Năm sinh: 1995
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GVCN Ba 1
Điện thoại: 0982095218
Email: thequyen107@gmail.com
Địa chỉ: Phú Hội, An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long

17
IMG_8982

Huỳnh Lê Kim Giang

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1994
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GVCN Ba 2
Điện thoại: 01685653522
Email: hlkimgiang@gmail.com
Địa chỉ: Phước Lộc B- Bình Phước- Mang Thít- Vĩnh Long
18
Hinh 18

Trương Thanh Trường

Giới tính: Nam
Năm sinh: 1970
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GVCN Bốn 1
Điện thoại: 0917489717
Email: truongtla@gmail.com
Địa chỉ: 194B Phạm Hùng – 5 – Vĩnh Long – Vĩnh Long
19
Hinh 14

Lê Thị Tiếm

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1984
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GVCN Bốn 2
Điện thoại: 01214236297
Email: leboiboi2011@gmail.com
Địa chỉ: Phước Lộc A – Bình Phước – Mang Thít – Vĩnh Long
20
Hinh 06

Huỳnh Minh Lý

Giới tính: Nam
Năm sinh: 1967
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GVCN Năm 1
Điện thoại: 01279197789
Email: minhlytanlonga@gmail.com
Địa chỉ: Phước Tường B – Bình Phước – Mang Thít – Vĩnh Long
21
Hinh 02

Phạm Thị Hạnh

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1969
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GVCN Năm 2
Điện thoại: 0939258919
Email: hanhtanlonga@gmail.com
Địa chỉ: Thân Bình – Tân Long – Mang Thít – Vĩnh Long
22
Hinh 16 

Bùi Nguyên Thảo

Giới tính: Nam
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Bảo vệ
Điện thoại: 01299893293
Địa chỉ: Thân Bình, Tân Long, Mang Thít, Vĩnh Long
1 Võ Văn Tám Giới tính: Nam
Năm sinh: 1964
Trình độ: Đại học 
Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0907136336
Email: tamtanlonga@gmail.com
Địa chỉ: Thân Bình – Tân Long – Mang Thít – Vĩnh Long (Chuyển công tác trường Bình Phước C ngày 1/9/2017)
2 Lê Thị Tuyết Mai Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1964
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GVCN Ba 1
Điện thoại: 0907080292
Email: tuyetmaitanlonga@gmail.com
Địa chỉ: Thân Bình – Tân Long – Mang Thít – Vĩnh Long
(Nghỉ hưu)
3 Phạm Thị Tuyết Nhung Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1964
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GVCN Một 1
Điện thoại: 0907265666
Email: tuyenhungtanlonga@gmail.com
Địa chỉ: Phước Tường B – Bình Phước – Mang Thít – Vĩnh Long (Nghỉ hưu)
4 Huỳnh Minh Thắng Giới tính: Nam
Năm sinh: 1960
Trình độ: Trung học 
Chức vụ: GV Phổ cập
Điện thoại: 0944288750
Email: minhthangtanlonga@gmail.com
Địa chỉ: Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít, Vĩnh Long (Nghỉ hưu)
 5 Nguyễn Thành Thới  Giới tính: Nam
Năm sinh: 1966
Trình độ: Đại học
Chức vụ: GVCN Hai 1
 Điện thoại: 01699389168
Email: thanhthoitanlonga@gmail.com
Địa chỉ: Thân Bình – Tân Long – Mang Thít – Vĩnh Long (Qua đời ngày 14/7/2017)